Achtergrond Jassentechniek Healing


Volgens vele voorspellingen, vermoedens en aanwijzingen zullen chronische ziekten snel uit ons leven verdwijnen.

Op één of andere wijze zouden wij nu evolueren naar een hoger frequentie niveau waar ziek zijn niet meer in thuis hoort. Bovenstaande wordt onderschreven door de inmiddels wetenschappelijk bewezen veranderingen in ons DNA.


Het is erg belangrijk om ons fysieke lichaam nu te ondersteunen in dit proces


Essentieel in dit fysieke helingsproces is dat wij ons vrijmaken van alle laagfrequente energetische ballast in en of om ons fysieke en energetische lichamen.

Er zijn veel behandelingsvormen en technieken beschikbaar die direct of indirect ons fysieke lichaam zouden kunnen ondersteunen in het proces om zich vrij te maken van de aanwezige of zich ontwikkelende ziekten. Voorbeelden hiervan zijn diverse vormen van massage, acupunctuur, voetreflexzone, bloesemremedies, reiki, white time healing, kristalhealing etc.

Niet alle behandelingsvormen zijn even effectief in het verwijderen van deze energetische ballast. De Jassentechniek® en Jassentechniek Healing® blijken inmiddels zeer effectieve methode´s te zijn om veel van de energetische ballast die wij bij ons dragen in een keer te verwijderen en te transformeren uit alle lagen van ons fysieke en energetische systeem.

Daardoor krijgt ons fysieke lichaam indirect de mogelijkheid om zichzelf te herstellen. De mate van herstel hangt af van het zelfgenezend vermogen van het lichaam en activatie ervan. Dit zelfgenezend vermogen kan ondersteund worden door een gezonde levenswijze waarbij gezonde voeding eventueel aangevuld met de juiste vitaminen en mineralen noodzakelijk is.

Toch blijkt vaak dat een gezonde levenswijze niet voldoende is om het zelfgenezend vermogen en activatie daarvan dusdanig op te krikken om het gewenste resultaat te behalen.

Jassentechniek Healing® is een nieuwe krachtige en effectieve energetische holistische behandelingsmethode. Jassentechniek Healing® is ontwikkeld door Hans de Waard. De energie die hij bij deze methode gebruikt komt voort uit drie specifieke kosmische bronnen waarmee de Jassentechniek® ook werkt. De energie afkomstig vanuit deze drie bronnen transformeert, regenereert en vitaliseert.

Jassentechniek Healing® ondersteunt met name ons lichaam doordat deze nieuwe healingsmethode direct op fysiek niveau transformerend, regenererend en vitaliserend werkt! Deze methode zorgt daarnaast ook voor een sterke activatie van ons DNA.

Deze techniek wordt Jassentechniek Healing® genoemd omdat de transformerende, helende en regenererende energie vanuit bovengenoemde bronnen o.a. via scannende bewegingen door het lichaam van de cliënt geleid wordt. Daarnaast kan de therapeut via dezelfde bewegingen positieve en opbouwende intenties in het fysieke en ener getische systeem van de cliënt brengen.

Yvonne geeft individuele behandelingen met deze prachtige energie en vanaf maart 2007 is ze een van de allereerste leraren in Jassentechniek Healing